Brukergrupper

I denne artikkelen:


Du kan inndele alle dine brukere i forskjellige brukergrupper, så du kan holde styr på brukertypene. Under fanen brukergrupper i nettbutikken din har du følgende muligheter:

  1. Opprett brukergruppe: Her kan du opprette en ny brukergruppe. 
  2. Rediger brukergruppe:  Her kan du redigere de inntastede opplysninger.